Szkolenia NES w Lubelskiej Izbie Lekarskiej

Trenerka NES Healthcare prowadzi cykl szkoleń w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.

21 listopada 2015 r Visit Your URL. odbędzie się szkolenie „Asertywność w budowaniu relacji z pacjentem i współpracownikami

24 października br. odbyło się szkolenie pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem”, zaś 26 września 2015 r. szkolenie dotyczące komunikacji z pacjentem.

Zachęcamy do udziału.