Dane kontaktowe

Alicja Borkowska-Półtorak
alicja.borkowska(at)neshealthcare.pl
tel. 22 462 69 62

Szkolenia dla firm

Prowadzimy szkolenia z umiejętności psychospołecznych dla lekarzy, pielęgniarek, sekretarek medycznych i innych pracowników, a także inne szkolenia miękkie (np. rozwijające kompetencje kierownicze i osobiste).

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy autorskie szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego, które odpowiadają na ich specyficzne potrzeby.

Tematy szkoleń (przykłady):

Korzyści dla placówki medycznej z udziału pracowników w szkoleniach z kompetencji miękkich:

  • podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta
  • lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych
  • zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego
  • zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent

Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach jest też czynnikiem motywującym dla pracowników oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój personelu.

Więcej informacji o naszych szkoleniach i coachingu można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej www.nes-psyche.pl

NES Healthcare Polska (NES Holdings) jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 2771 oraz jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00155/2016.