Strategiczne zmiany w NES Healthcare Polska

W lipcu 2017 r. NES Healthcare podjęło decyzję o zmianie strategii działania polskiego oddziału. Firma poszerzyła ofertę pracy dla polskich lekarzy w Wielkiej Brytanii o dodatkowe specjalności (m.in. stomatologię) oraz podjęła współpracę z nowymi przychodniami.

Nasz oddział realizuje także zlecenia dotyczące rekrutacji lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego do innych krajów, zarówno w Europie, jak i poza nią. Jednocześnie NES Healthcare zakończyło realizację zleceń rekrutacyjnych dla polskich placówek.