Resident Medical Officer

Resident Medical Officer (RMO) odgrywa kluczową rolę w prywatnym sektorze służby zdrowia.

Lekarze RMO zwykle zajmują się hospitalizowanymi pacjentami w szpitalach chirurgicznych, dokonują regularnych obchodów i zapewniają wszystkim pacjentom okołooperacyjną opiekę. Wszelkie zmiany stanu zdrowia pacjenta są przekazywane do wiadomości konsultantów, a rekomendacje lekarzy RMO mogą brane pod uwagę w dalszym leczeniu.

Lekarz RMO jest pełni rolę kierownika zespołu resuscytacyjnego w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta. Dlatego wszyscy lekarze są zobowiązani do uzyskania certyfikatów z zakresu resuscytacji dzieci i dorosłych oraz do zachowywania uprawnień w tym zakresie. Ponadto NES Healthcare organizuje coroczne kursy przypominające (refresher), a szpitale regularnie aktualizują scenariusze postępowania w danych przypadkach.

Minimalne wymagania na stanowisko lekarza RMO to 2 lata pracy w szpitalu po otrzymaniu uprawnień lekarskich, w tym minimum 6 miesięcy doświadczenia z pacjentami zabiegowymi. Z uwagi na to, że wiele szpitali przyjmuje jako pacjentów dzieci wymagamy, aby lekarze pracujący w tych ośrodkach mieli minimum 6-miesięczne doświadczenie pediatryczne zdobyte w ciągu ostatnich kilku lat. Doświadczenie takie może znacząco wpłynąć na potencjalne możliwości zatrudnienia.

Praca dla lekarzy w Anglii charakteryzuje się dogodnymi warunkami zatrudnienia. Lekarze RMO zatrudnieni w NES Healthcare zwykle pracują na tygodniowe zmiany (1 tydzień pracy, 1 tydzień odpoczynku) co daje dwa pełne tygodnie pracy w miesiącu.

Szpitale, w których praca odbywa się w systemie zmian tygodniowych, zapewniają bezpłatne zakwaterowanie w trakcie dyżurów, posiłki oraz dostęp do internetu.

Czas trwania kontraktu to minimum 6 miesięcy – z możliwością przedłużenia.

Zarejestruj się w bazie NES, aby otrzymywać aktualne oferty pracy