Dane kontaktowe

Alicja Borkowska-Półtorak
alicja.borkowska(at)neshealthcare.pl
tel. 22 462 69 62

Coaching

Coaching jest coraz chętniej wybieranym przez firmy narzędziem służącym rozwojowi pracowników i optymalnym wykorzystaniu tkwiącego w nich potencjału.

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów prowadzimy sesje indywidualne oraz coaching zespołowy. Nasi coache to osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz gruntowną wiedzą merytoryczną.

Coaching pomaga w znajdowaniu rozwiązań dla swoich problemów dotyczących życia zawodowego i/lub osobistego. Pozwala skuteczniej osiągać cele oraz odkrywać i świadomie wykorzystywać swój potencjał. Dzięki poszerzeniu perspektywy klienta pozwala mu wyjść poza utarte schematy i samoograniczające przekonania.  Jest to relacja partnerska, w której coach służy wsparciem, ale to klient określa ważne dla siebie cele oraz tempo ich realizacji.

Nasze procesy coachingowe mogą być połączone z indywidualnym lub grupowym treningiem umiejętności psychospołecznych (np. asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania sobą w czasie).

Więcej informacji o naszych szkoleniach i coachingu można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej www.nes-psyche.pl